O nas

Dostopnost

IZJAVA O DOSTOPNOSTI

V Lekarni Krško se zavezujemo, da bomo vsem uporabnikom omogočali dostopnost spletnega mesta www.lekarna-krsko.si v skladu z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij.

Ta izjava o dostopnosti se nanaša na celotno spletno stran Lekarne Krško www.lekarna-krsko.si. Skrbnik spletne strani je Lekarna Krško.

Za zagotavljanje zahtev glede dostopnosti so bile sistemsko zagotovljene nekatere prilagoditve naše spletne strani, kot so:

 • odzivno oblikovanje (prilagajanje postavitve vsebine ločljivosti zaslona),
 • predvidljivo delovanje spletišča,
 • omogočeno je opremljanje slik z nadomestnim besedilom,
 • omogočena je uporaba različnih ravni naslovov,
 • navigacija po glavnem meniju je mogoča brez miške, z uporabo smernih tipk na tipkovnici (prilagoditev za uporabnike, ki ne morejo uporabljati miške),
 • z ustreznimi napravami (računalniškimi dodatki) je mogoče vsebino spletne strani prebrati z Braillovo pisavo.

STOPNJA SKLADNOSTI

Spletna stran https:// www.lekarna-krsko.si/, je delno skladna z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij zaradi spodaj navedenih izjem.

Dostopnost spletne strani spremljamo in sproti izboljšujemo posamezne elemente dostopnosti. Kljub temu nekatere objavljene vsebine ne izpolnjujejo vseh zahtev glede dostopnosti.

Storitve za dostopnost:

 • kontaktiranje lekarne preko kontaktnega obrazca,
 • pregled splošnih podatkov o Lekarni Krško,
 • pregled informacij javnega značaja,
 • pregled strokovnih člankov, pripravljenih s strani farmacevtov,
 • pregled aktualnih dogodkov.

Nedostopna vsebina:

Primeri takih vsebin so:

 • manjkajoča povezava do vsebine strani,
 • nepravilno kontrastno razmerje med besedilom in ozadjem,
 • manjkajoči alternativni naslovi na slikah,
 • manjkajoča vsebina gumbov,
 • manjkajoče besedilo pri povezavah,
 • manjkajoče oznake polj pri kontaktnem obrazcu.

Omogočamo vam, da se lahko s temi dokumenti seznanite na drug način (lahko nam pišete po pošti ali preko e-pošte, kontaktni podatki so navedeni v nadaljevanju).

Dostopnost naše spletne strani izboljšujemo v sodelovanju z zunanjimi strokovnjaki in načrtujemo, da bo v celoti skladna z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij oziroma z mednarodnimi smernicami za dostopnost spletnih vsebin (standard WCAG 2.0).

POVRATNE IN KONTAKTNE INFORMACIJE

Zaradi pogostih posodobitev vsebin lahko obiskovalci pri brskanju po spletni strani kljub prizadevanjem, da bi bila čim bolj dostopna in uporabnikom prijazna, občasno naletijo na težave z dostopnostjo.

Obvestilo o morebitnih primerih neskladnosti objav z določili Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij in zahteve po posredovanju informacij v dostopni obliki nam lahko pošljete po navadni ali elektronski pošti na naslov uredništva

Javni zavod Lekarna Krško

Cesta krških žrtev 132 c, Krško

8270 Krško

Telefon: 07 488 10 95

jz.lekarna.krsko@siol.net

IZVRŠILNI POSTOPEK

Nadzor nad izvajanjem Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij javnega sektorja izvaja:

Ministrstvo za javno upravo

Inšpektorat za javni sektor
Inšpekcija za informacijsko družbo

Tržaška cesta 21
1000 Ljubljana
gp.ijs@gov.si

DATUM OBJAVE SPLETNEGA MESTA

Spletna stran je bila v obstoječi grafični podobi objavljena avgusta 2020.

PRIPRAVA IZJAVE O DOSTOPNOSTI

Ta izjava je bila pripravljena 1.9.2020 na podlagi samoocene.

Izjava je bila nazadnje pregledana in posodobljena 9. avgusta 2022.