Javni zavod
    Lekarna Krško
 

Cesta krških žrtev 132 c,

8270 Krško
Lekarna Krško


Lekarna Krško je bila ustanovljena leta 1948 kot javna lekarna s sedežem na Cesti krških 46, Krško. Sestavljali sta jo dve poslovni enoti : Lekarna Krško in Lekarna Kostanjevica, ki sta bili pred tem zasebni lekarni.

Lekarna Krško je bila pred nacionalizacijo v lasti družine Šušteršič, Lekarna Kostanjevica pa magistre Emilije Fon.

Na podlagi Zakona o zavodih je bil leta 1991 sprejet Statutarni sklep in izdano Soglasje k statutarnemu sklepu s stani Občine Krško o preoblikovanju delovne organizacije v javni zavod. Ustanoviteljica javnega zavoda je Občina Krško.

Javni zavod Lekarna Krško , s skrajšanim imenom Lekarna Krško in sedežem na Cesti krških žrtev 46, je bil registriran in vpisan na Okrožnem sodišču v Krškem. Na tej lokaciji je zavod deloval do januarja leta 2003, ko smo se preselili na novo lokacijo na Cesti krških žrtev 132 c, Krško.

Oktobra leta 2011 je bil sprejet nov Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Lekarna Krško.
Ustanoviteljici zavoda sta postali Občina Krško in Občina Kostanjevica na Krki.

Zavod sestavljata dve poslovni enoti:
- Lekarna Krško in
- Lekarna Kostanjevica

Temeljni cilji in poslanstvo naše dejavnosti so:
• svetovanje glede učinkov in uporabe zdravil v smislu ohranjanja in krepitve nacionalnega zdravja,
• preskrba prebivalstva in zdravstvenih organizacij z zdravili , kar obsega izdajo zdravil na recept in brez recepta ter magistralno pripravo zdravil,
• preskrba z ortopedskimi pripomočki,
• preskrba s sredstvi za nego in varovanje zdravja,
• svetovanje pri zagotavljanju ustrezne in varne uporabe zdravil,
• svetovanje v preventivi na področju varovanja zdravja,
• preskrba z veterinarskimi zdravili,
• sodelovanje v nacionalnih projektih za ohranjanje in krepitev nacionalnega zdravja,
• osebnostni razvoj zaposlenih skozi izobraževanje in delovni proces.


Lekarna Kostanjevica