O nas

Kakovost

Spremljanje kazalnikov kakovosti – Spremljanje kazalnikov kakovosti

Na podlagi 4. alineje 23. člena Zakona o lekarniški dejavnosti (Ur.l. RS št. 85/16) izsledke spremljanja kazalnikov kakovosti objavljamo na svoji spletni strani.

Število kazalnikaKazalnikLeto 2020Leto 2021
1Število obdelanih receptov na magistra farmacije22.54722.491
2Število storitev ZZZS na magistra farmacije18.162,6218.178
3Kazalnik gospodarnosti1,051,05
4Število poškodb na delovnem mestu00
5Število poškodovanih strank00
6Farmacevtske intervencije0,92%1,11%
7Anketa zadovoljstva uporabnikov storitev v % (zelo dobro/dobro/slabo)95/4,6/0,494,1/5,3/0,6