O nas

Kakovost

Spremljanje kazalnikov kakovosti

Na podlagi 4. alineje 23. člena Zakona o lekarniški dejavnosti (Ur.l. RS št. 85/16) izsledke spremljanja kazalnikov kakovosti objavljamo na svoji spletni strani.

Število kazalnikaKazalnikLeto 2018Leto 2019
1Število obdelanih receptov na magistra farmacije17.75123.105
2Število stroitev ZZZS na magistra farmacije14.699,4919.366,29
3Kazalnik gospodarnosti1,051,05
4Število poškodb na delovnem mestu00
5Število poškodovanih strank00
6Farmacevtske intervencije0,83%0,84%
7Anketa zadovoljstva uporabnikov storitev v % (zelo dobro/dobro/slabo)93,8/5,9/0,394,2/5,4/0,4