O nas

Kakovost

Na podlagi 4. alineje 23. člena Zakona o lekarniški dejavnosti (Ur.l. RS št. 85/16) objavljamo izsledke spremljanja kazalnikov kakovosti.

Zap. številkaObvezno spremljanjeKazalnikMeriloCiljRezultat 2022Rezultat 2023Opombe
1DaDelež vseh farmacevtskih intervencij glede na število receptovštevilo intervencij/število Rp
(%)
1,041,04SOP FINT – podatke dobimo iz mesečnih poročil
2DaDelež strokovnih farmacevtskih intervencij glede na vse farmacevtske intervenciještevilo strokovnih intervencij/
število intervencij (%)
82,689,9SOP FINT – podatke dobimo iz mesečnih poročil
3DaDelež strokovnih kritičnih farmacevtskih intervencij glede na vse farmacevtske intervenciještevilo strokovnih kritičnih intervencij/
število intervencij (%)
0,462,5SOP FINT – podatke dobimo iz mesečnih poročil
4DaDelež strokovnih kritičnih farmacevtskih intervencij glede na vse strokovne farmacevtske intervenciještevilo strokovnih kritičnih intervencij/
število strokovnih intervencij (%)
0,552,8SOP FINT – podatke dobimo iz mesečnih poročil
5DaDelež rešenih strokovnih kritičnih farmacevtskih intervencij glede na strokovne kritične farmacevtske intervenciještevilo rešenih strokovnih kritičnih intervencij/
število strokovnih kritičnih intervencij (%)
100100SOP FINT – podatke dobimo iz mesečnih poročil
6DaŠtevilo napak pri izdaji zdravil na 10000 receptov(število Rp, pri katerih je prišlo do napake * 10000)/število vseh Rp pri izvajalcu lekarniške dejavnostiKazalnika nismo implementiraliKlasifikacija napak pri izdaji zdravil, ki se spremljajo:
• 01 zdravilna učinkovina napačno izdana, •02 jakost zdravila napačno izdana, • 03 količina zdravila napačno izdana, • 04 farmacevtska oblika zdravila napačno izdana
7DaŠtevilo opozorilnih nevarnih dogodkovštevilo opozorilnih nevarnih dogodkov00Opozorilni nevarni dogodek je  dogodek, ki privede ali bi lahko privedel do nepričakovane smrti ali večje stalne izgube telesne funkcije in ni povezan z naravnim potekom bolezni ter pomeni nepredvideno odstopanje med zdravljenjem. (ZLD-1 12. točka 1. odstavka 4. člena)
8DaŠtevilo vseh receptov glede na število vseh zaposlenih magistrov farmaciještevilo Rp/ št. zaposlenih magistrov farmacije22.73922.611Upošteva se povprečno število zaposlenih iz ur, torej na podlagi dejansko oddelah ur ter le delavce, ki delajo v lekarni – izračunavamo iz ur v breme zavoda, brez dolgotrajnejših bolnišk in porodniških odsotnosti (upoštevamo magistre farmacije)
9DaŠtevilo vseh receptov glede na število priznanih magistrov farmaciještevilo Rp/ št. priznanih magistrov farmacije24.35024.224Priznani kader se izračuna posredno iz realizacije točk in priznanega kadra v okviru kalkulativnega elementa lekarniške točke.
10DaŠtevilo vseh receptov glede na število vseh zaposlenih magistrov farmacije primerjalno glede na sprejete standarde in normative*(število Rp/ št. zaposlenih magistrov farmacije)/ št. Rp po normativu1,751,71*Do sprejetja standardov in normativov s strani MZ, se uporablja predlog LZS (13250 Rp/mag. farm na leto)
11DaŠtevilo magistrov farmacije s kompetenco za PUZ glede na število vseh zaposlenih magistrov farmaciješt. mag. farm. kompetentnih za izvajanje storitve PUZ/št. zaposlenih mag. farm. (%)0,440,51
12DaŠtevilo magistrov farmacije s kompetenco za FTP glede na število vseh magistrov farmaciješt. mag. farm. kompetentnih za izvajanje storitve FTP/št. zaposlenih mag. farm. (%)00
13DaŠtevilo izdelanih OKZ glede na število zaposlenih magistrov farmaciještevilo OKZ/št. zaposlenih mag. farm.1,334,87
14DaŠtevilo opravljenih storitev PUZ na magistra farmacije s kompetencošt. primerov PUZ/št. mag. farm. kompetentnih za izvajanje storitve PUZ2,003,00
15DaZadovoljstvo uporabnikovv % (zelo dobro/dobro/slabo)96,1/3,7/0,292,2/7,2/0,6Anketa zadovoljstva uporabnikov storitev v % (zelo dobro/dobro/slabo) – Vsak izvajalec lekarniške dejavnosti si postavi svoja merila.
16DaŠtevilo prijav domnevnih neželenih učinkih zdravil glede na število vseh farmacevtskih strokovnih delavcevšt. prijav domnevnih neželenih učinkih zdravil/ št. vseh farmacevtskih strokovnih delavcev0,180,50
17NeŠtevilo poškodb na delovnem mestu00
18NeŠtevilo poškodovanih  strank00