Obvestila

Kam z odpadnimi zdravili?

Odpadna zdravila sodijo med nevarne odpadke in jih ne smemo odlagati med običajne gospodinjske odpadke. Vlada RS Slovenije je v jeseni 2008 sprejela Uredbo o ravnanju z odpadnimi zdravili, ki določa pravila ravnanja ter pogoje za zbiranje in odstranjevanje neuporabnih zdravil in ostankov zdravil. Skladno z Uredbo se lahko odpadna zdravila oddajo tudi v lekarni.

V lekarni sprejemamo:

  • Odpadna zdravila v trdnem stanju (npr. tablete, kapsule, svečke), ki so zaprta v originalni, nepoškodovani in čisti stični ovojnini (brez zunanje ovojnine oziroma škatlic, ki sodijo med papirnate odpadke).
  • Odpadna zdravila v oblikipraškov ali tekočin (npr. praški, kreme, sirupi, kapljice), ki so originalno zaprta v nepoškodovani in čisti stični ovojnini (brez zunanje ovojnine oziroma škatlic, ki sodijo med papirnate odpadke).

V lekarni ne sprejemamo:

  • Zdravil, ki so v obliki injekcijskih brizg in igel,saj nimamo za to namenjenih varnostnih zabojnikov, ki varujejo pred vbodi in možnimi posledičnimi okužbami. Tovrstni odpadki sodijo med nevarne odpadke, zato pacientom svetujemo, naj jih hranijo doma in počakajo na odvoz nevarnih odpadkov ali že prej odnesejo v zbirni center oziroma na komunalo. Shranjujejo naj jih ločeno v namenskih posodah, ki so narejene iz trde plastike in se po uporabi nepredušno zaprejo.

Za oddajo odpadnih zdravil pozvonite pri gospodarskem vhodu v času obratovanja lekarne.

Dobro je vedeti:

  • Povejte zdravniku koliko zdravil še imate na zalogi, ne delajte si zalog. Zdravila, ki vam ostanejo po končani terapiji ali jim je potekel rok, oddajte v lekarni.
  • Pred škodljivimi posledicami odpadnih zdravil se najučinkoviteje zavarujemo tako, da čim bolj zmanjšamo količino neuporabljenih zdravil.
  • Že majhne količine nepravilno odvrženih in uničenih odpadnih zdravil lahko povzroči veliko škodo v naravi.

Podrobnejša razlaga – Kam z odpadnimi zdravili?.pdf (1.01mb)

kam-z-zdravili